Predavanje – doc. dr. Iztok Prislan

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

doc. dr. Iztoka Prislana

Katedra za biokemijo in kemijo živil, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta

z naslovom
KALORIMETRIJA NA DLANI: MOŽNOSTI UPORABE V BIOKEMIJI

Predavanje bo v četrtek, 19. januarja 2017, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

predavanje dr. Luca Tubiana

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje:

dr. Luca Tubiana

University of Vienna, Vienna, Austria

VIRAL RNA COMPACTNESS RESILIENCE AGAINST MUTATIONS: THE EFFECT OF MUTATIONS SYNONYMITY AND DISTRIBUTION

Predavanje bo v četrtek, 1. decembra 2016, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

Predavanje – izr. prof. dr. Marko Anderluh

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje:

izr. prof. dr. Marko Anderluh

Katedra za farmacevtsko kemijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

ANTAGONISTI LEKTINOV V ANTIADHEZIVNI TERAPIJI (TO GLUE OR NOT TO GLUE)

Predavanje bo v četrtek, 24. novembra 2016, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!