Aktualno

O društvu

Društvo biofizikov Slovenije je znanstvena in strokovna organizacija slovenskih biofizikov, ki skrbi za kvaliteten razvoj biofizikalnih znanosti pri nas. Društvo biofizikov Slovenije je bilo registrirano leta 1981, ko se je skladno s tedanjo zakonodajo Društvo biofizikov Jugoslavije razdelilo na republiška društva. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo društvo v skladu z novimi predpisi registrirano 20.4.1993 z matično številko 5218799, šifra dejavnosti 94.120 (Dejavnost strokovnih združenj). Statut društva je bil potrjen na Ministrstvu za notranje zadeve. Društvo ima davčno številko 32564449 in transakcijski račun 02010-0253397528. Trenutno ima društvo 200 članov.

Več podatkov o zgodovini društva se nahaja v pregledu kronologije aktivnosti društva, ki ga je pripravila ter predstavila dr. Marjeta Šentjurc na srečanju ob 30-letnici Društva biofizikov Slovenije, ki je potekalo 8. 12. 2011 v Ljubljani.

Društvo organizira enkrat mesečno strokovna predavanja z različnih področij biofizike in redno pošilja članom informacije, ki jih prejema od mednarodnih združenj. Občasno organizira strokovna srečanja z mednarodno udeležbo.

Društvo biofizikov je član mednarodnih strokovnih organizacij

Organi društva

IZVRŠILNI ODBOR

Predsednik:
Matej Kanduč (matej.kanduc@ijs.si)
Tajnik:
Matej Krajnc (matej.krajnc@ijs.si)
Blagajnik:
Daniel Svenšek (daniel.svensek@fmf.uni-lj.si)
Predstavnik sekcije za medicinsko fiziko:
Božidar Casar (bcasar@okno-i.si)
Člani:
Jure Derganc (jure.derganc@mf.uni-lj.si)
Iztok Urbančič (iztok.urbancic@ijs.si)
Anže Rapoš Božič (anze.bozic@ijs.si)

NADZORNI ODBOR

Člani:
Primož Ziherl (primoz.ziherl@ijs.si)
Matej Praprotnik (praprot@cmm.ki.si)
Aleš Iglič (ales.iglic@fe.uni-lj.si)

ČASTNO RAZSODIŠČE

Člani:
Marjeta Šentjurc (marjeta.sentjurc@ijs.si)
Saša Svetina (sasa.svetina@mf.uni-lj.si)
Marko Marhl (marko.marhl@um.si)

Kontakt

Društvo biofizikov Slovenije
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija
e-mail: dbs@društvo-biofizikov.si
Davčna št.: 32564449