Predavanje – dr. Anže Lošdorfer Božič

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Dr. Anže Lošdorfer Božič

Programska skupina za biofiziko in mehko kondenzirano snov, Teoretična fizika, Inštitut Jožef Stefan

MULTIPOLNI RAZVOJ PORAZDELITEV NABOJA V PROTEINIH IN NJEGOVA PH ODVISNOST

Predavanje bo v četrtek, 7. decembra 2017, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

Predavanje – doc. dr. Izidor Sosič

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Doc. dr. Izidor Sosič

Katedra za farmacevtsko kemijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

ODKRITJE IN OPTIMIZACIJA NEPEPTIDNIH KOVALENTNIH ZAVIRALCEV IMUNOPROTEASOMA

Predavanje bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 14:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

Predavanje – Mitja Drab

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Mitja Drab

Laboratorij za klinično biofiziko, Zdravstvena fakulteta UL

ELEKTRIČNI DVOJNI SLOJ NA NANOSKALAH: OPIS S FERMI-DIRACOVO STATISTIKO

Predavanje bo v četrtek, 26. oktobra 2017, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!