Predavanje – prof. dr. David Stopar

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Prof. Dr. David Stopar

Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

MEHKA MIKROBNA TKIVA V REDKIH BAKTERIJSKIH SUSPENZIJAH

Predavanje bo v četrtek, 25. januarja 2018, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

Predavanje – dr. Anže Lošdorfer Božič

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Dr. Anže Lošdorfer Božič

Programska skupina za biofiziko in mehko kondenzirano snov, Teoretična fizika, Inštitut Jožef Stefan

MULTIPOLNI RAZVOJ PORAZDELITEV NABOJA V PROTEINIH IN NJEGOVA PH ODVISNOST

Predavanje bo v četrtek, 7. decembra 2017, ob 13:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!

Predavanje – doc. dr. Izidor Sosič

Društvo biofizikov Slovenije vas vabi na biofizikalno predavanje

Doc. dr. Izidor Sosič

Katedra za farmacevtsko kemijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani

ODKRITJE IN OPTIMIZACIJA NEPEPTIDNIH KOVALENTNIH ZAVIRALCEV IMUNOPROTEASOMA

Predavanje bo v četrtek, 30. novembra 2017, ob 14:15 v seminarski sobi fizike (soba 106) na Institutu “Jožef Stefan”.

Kratek povzetek predavanja se nahaja v priponki.

Vljudno vabljeni!