Terminologija

Angleško-slovenski slovar biofizikalnih izrazov. Predloge izrazov s prevodi pošljite na e-naslov zoran.arsov@ijs.si

Obsežen angleško-slovenski slovar izrazov s področja biokemije in molekularne biologije so pripravili v Slovenskem biokemijskem društvu. Preverite, če se beseda/geslo že nahaja v tem slovarju: link

Kot pomoč vam lahko služi tudi razlaga slovenskih izrazov s področja medicine http://www.lek.si/si/skrb-za-zdravje/medicinski-slovar/

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

B

BIOLOGICAL MEMBRANE (BIOMEMBRANE) – biološka membrana (biomembrana)
na začetek

F

FLUORESCENCE RESONANCE ENERGY TRANSFER (FRET) – resonančni prenos energije s fluorescenco

FLUORESCENCE LIFETIME IMAGING MICROSCOPY (FLIM) – mikroskopija s slikanjem življenjskih časov fluorescence
na začetek

G

GIANT PLASMA MEMBRANE VESICLES (GPMV) – velikanski vesikli iz plazemske membrane

GIANT UNILAMELLAR VESICLES (GUV) – velikanski enoslojni vesikli
na začetek

L

LIPID BILAYER – lipidni dvosloj

LIPID RAFT – lipidni splav

LARGE UNILAMELLAR VESICLES (LUV) – veliki enoslojni vesikli
na začetek

M

MICROSPECTROSCOPY – mikrospektroskopija

MODEL MEMBRANE – modelna membrana
na začetek

N

NEAR-FIELD MICROSCOPY – mikroskopija z bližnjim poljem
na začetek

P

PHOTOBLEACHING – bledenje fluorescence
na začetek

S

SMALL UNILAMELLAR VESICLES (SUV) – majhni enoslojni vesikli

STIMULATED DEPLETION EMISSION (STED) MICROSCOPY – mikroskopija s praznenjem stanj preko stimulirane emisije
na začetek