O nas

Društvo biofizikov Slovenije je znanstvena in strokovna organizacija slovenskih biofizikov, ki skrbi za kvaliteten razvoj biofizikalnih znanosti pri nas. Društvo biofizikov Slovenije je bilo registrirano leta 1981, ko se je skladno s tedanjo zakonodajo Društvo biofizikov Jugoslavije razdelilo na republiška društva. Po osamosvojitvi Slovenije je bilo društvo v skladu z novimi predpisi registrirano 20.4.1993 z matično številko 5218799, šifra dejavnosti 94.120 (Dejavnost strokovnih združenj). Statut društva je bil potrjen na Ministrstvu za notranje zadeve. Društvo ima davčno številko 32564449 in transakcijski račun 02010-0253397528. Trenutno ima društvo 200 članov.

Več podatkov o zgodovini društva se nahaja v pregledu kronologije aktivnosti društva, ki ga je pripravila ter predstavila dr. Marjeta Šentjurc na srečanju ob 30-letnici Društva biofizikov Slovenije, ki je potekalo 8. 12. 2011 v Ljubljani.

Društvo organizira enkrat mesečno strokovna predavanja z različnih področij biofizike in redno pošilja članom informacije, ki jih prejema od mednarodnih združenj. Občasno organizira strokovna srečanja z mednarodno udeležbo.

Član društva lahko postane vsakdo, ki deluje na področju biofizike in izpolni pristopnico.

Društvo biofizikov je član mednarodnih strokovnih organizacij

Organi društva

Izvršilni odbor

Predsednik:
Matej Praprotnik (praprot@cmm.ki.si)
Tajnik:
Aleš Fajmut (ales.fajmut@um.si)
Blagajnik:
Uroš Tkalec (uros.tkalec@mf.uni-lj.si)
Predstavnik sekcije za medicinsko fiziko:
Božidar Casar (BCasar@onko-i.si)
Člani:
Aleš Iglič (ales.iglic@fe.uni-lj.si)
Janez Štrancar (janez.strancar@ijs.si)
Primož Ziherl (primoz.ziherl@ijs.si)

Nadzorni odbor

Člani:
Marjeta Šentjurc (marjeta.sentjurc@ijs.si)
Marko Marhl (marko.marhl@uni-mb.si)
Primož Peterlin (ppeterlin@onko-i.si)

Častno razsodišče

Člani:
Gregor Serša (gsersa@onko-i.si)
Slavko Pečar (slavko.pecar@ffa.uni-lj.si)
Rudolf Podgornik (rudolf.podgornik@ijs.si)