Podpore DBS

Društvo biofizikov Slovenije (DBS) razpisuje podpore v skupni višini 1200 EUR na leto kot pomoč mlajšim članom DBS za naslednje aktivnosti: udeležba na mednarodnih raziskovalnih šolah v tujini, udeležba na mednarodnih znanstvenih srečanjih v tujini, izpopolnjevanje v tujih raziskovalnih laboratorijih.

Najvišji znesek podeljene podpore je 300 EUR.

Razpis za podpore je stalno odprt. Prispele prijave bo Izvršilni odbor DBS obravnaval vsakih nekaj mesecev oziroma po potrebi. Skupni znesek namenjen za podpore je 1200 EUR na leto. Če je ta znesek v obdobju enega leta (med 1. julijem ter 30. junijem) dosežen, v tistem obdobju ni več možno odobriti podpore.

Več informacij!